Contributie

De contributie wordt jaarlijks verhoogd met de zogenaamde CPI-index (Consumenten prijs index over de maand juli).

Voor de contributie van seizoen 2020/2021 betekent dit een verhoging van 1,7%.

, Bevo Hc