Contact

Verenigingsbestuur

De taak van het bestuur wordt al aangegeven door de naam: het besturen van handbalvereniging Bevo HC. Dit houdt in het bepalen van het beleid van de vereniging, het (laten) uitvoeren van het beleid en het controleren van de uitvoering ervan.

Belangrijke items:

  • De vereniging wordt bestuurd door het verenigingsbestuur.
  • Het bestuur is verplicht ten minste 1 x per jaar een algemene ledenvergadering uit te schrijven.
  • Alle leden van 18 jaar en ouder hebben stemrecht.
  • Tijdens de algemene ledenvergadering beoordelen de aanwezige stemgerechtigde leden het door het bestuur gevoerde beleid en verlenen, bij goedkeuring, het bestuur decharge voor het organisatorische en financiële beleid.

Algemeen e-mail adres:
Info@bevohc.nl

Voorzitter:
Mustafa Amhaouch

Combinatiefunctionaris:
Danielle Horsten

Secretariaat/Algemene zaken:
Ine Linssen-Verlinden

Penningmeester/Handbal Promo:
Erik van de Vin

Partners en Sponsors:
Jean-Paul Kremers

Tophandbal:
Vacant

 

 

Faciliteiten:
Rudi Versteegen

Jeugd & Breedtesport:
Vacant

Public Relations:
Angelique Joosten

Webmaster:
Sjoerd Bruijnen

SportArena de Heuf:

Martijn ten Velde
Marjon Kessels

 

Commissies

De diverse commissies binnen Bevo zorgen de uitvoer van de vele taken die er te doen zijn bij de vereniging. Wil je meer informatie over een desbetreffende commissie of functie neem dan contact op.

Ledenadministratie:
Ine Linssen

Wedstrijdsecretariaat:
Mien van Berlo

Kleding en teamlijsten jeugd:
Johan Rijs

Materialen / Kleding senioren:
Vacant

Activiteitencommissie:
Vacant

Kampcommissie:
Roel Arnoldussen

Toernooicommissie:
Vacant

PR-commissie:
Angelique Joosten

Vrijwilligers / Bonnencommissie:
Wouter Leenen

Technische commissie topsport:
Vacant

Kleding Senioren:
Jeanne Haenen

Scheidsrechterszaken:
Gido Beurskens

Sponsorcommissie:
Jean-Paul Kremers

Website & Design:
Sjoerd Bruijnen