Vernieuwde De Heuf kan steunen op drie pijlers 

De Heuf in Panningen stond al bekend als multifunctioneel sportcomplex en thuishaven van handbaleredivisionist Eurotech Bevo Hc. De Heuf was al de locatie voor diverse kleine, middelgrote en grote evenementen.

Zo wordt de accommodatie tijdens het aanstaande EK Voetbal weer omgetoverd tot een kolkend Holland House. In de toekomst kan de exploitatie van De Heuf nu ook nog steunen op een derde pijler, de mogelijkheden tot recreatie.

 

Interne verbouwingen

In de afgelopen maanden is hard gewerkt om de accommodatie verder te verbeteren als sport- en evenementencentrum en gereed te maken voor recreatieve doeleinden. Zo is het gedeelte dat voorheen dienst deed als jongerensoos De Metro verbouwd tot een ruimte die volop mogelijkheden biedt voor zowel jeugd, medioren, als senioren. Voor KBO Panningen is een nieuwe plek binnen de accommodatie geschapen, die beter voldoet aan de wensen van de gebruikers en bovendien ’s avonds en in het weekend verhuurd kan worden aan andere verenigingen. De ruimte die de KBO verlaten heeft, onderging de grootste verandering. De drie nieuwe kleedlokalen en twee grote toiletunits, die aldaar gerealiseerd werden, bieden nieuwe mogelijkheden voor exploitatie van de voormalige tennishal. Door diverse aanpassingen en verbouwingen in de afgelopen twee jaar is deze hal inmiddels omgetoverd tot een multifunctionele hal voor sport en evenementen.

 

Infrastructuur

Behalve binnen de accommodatie is er ook aandacht besteed aan de infrastructuur buiten het gebouw. Dankzij verbreding van de bestrating is er voortaan meer ruimte voor het stallen van fietsen en is de toegankelijkheid voor bezoekers en hulpdiensten verbeterd. Ook is de route naast en achter het gebouw verhard, zodat vrachtauto’s van NOS-televisieploegen, leveranciers en hulpdiensten gemakkelijker op de plek van bestemming kunnen komen.

 

Duurzaamheid

Bij alle aanpassingen stonden duurzaamheid, energiezuinigheid, veiligheid en functionaliteit steeds voorop. Als aansprekend voorbeeld geldt de ontkoppeling van het regenwater. Hierdoor is een verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater gerealiseerd, zijn de capaciteitsproblemen van het riool bij hevige regenval opgelost en kunnen de buren van de hockeyclub hun kunstgrasveld voortaan ook nog eens met regenwater beregenen.

 

Provinciale steun

De metamorfose van de afgelopen maanden biedt De Heuf ruimere mogelijkheden voor een rendabele exploitatie en verrijkt de gemeente Peel en Maas met een prachtige accommodatie voor alle bevolkingsgroepen. Dit is vooral mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Limburg in het kader van het provinciaal sportbeleid en in het kader van de regeling ‘leefbaarheid en sociale economische vitaliteit’. Dankzij bijdragen voor een multifunctionele vloer en de diverse aanpassing in en rond het gebouw heeft de provincie aangegeven oog te hebben voor het belang van een dergelijke volwassen accommodatie in de regio. Behalve op subsidies van de provincie mocht De Heuf ook rekenen op steun van de gemeente Peel en Maas, de Rabobank, sponsoren, investeerders, leveranciers en een groot aantal vrijwilligers. Ook zonder de inzet van deze laatste groep zou het onmogelijk zijn geweest om het project binnen het budget te realiseren. De Heuf is klaar voor de toekomst!