Uitnodiging RegioTraining 2017-2018 t.b.v. breedtesport handbal 

Geachte handbalvrienden,

 

Op veler verzoek bij dezen de uitnodiging betreffende de RegioTraining Breedtesport Handbal 2017-2018. Een extra (zaterdag)training t.b.v. de breedtesport, ooit in het leven geroepen door Limburg Handbal en met succes voortgezet door Bevo HC, i.s.m. Limburg Handbal 2.0. Inmiddels is de RegioTraining niet meer weg te denken in de wekelijkse sportbeoefening van vele jeugdige handballers & handbalsters.

 

Voor diegenen die nog niet precies bekend zijn met deze activiteit. De RegioTraining betreft een (trainings)activiteit met als doel álle handballende kinderen, in de leeftijdscategorie E- t/m jongste B-jeugd, binnen de gestelde regio, het komende seizoen wekelijks, in totaal 25 extra trainingen, aan te bieden op zaterdagochtend onder deskundige leiding zoals Pierre Janssen en Lambert van Berlo assistent trainer heren 1, Joost Rombouts, Heren 1 Bene-League, Bram van Grunsven Heren 1 Bene-League,Tevens zal iedere training een speler van heren 1 mede de training verzorgen. Topsport ondersteund de breedtesport. Ook de keepers die aangemeld worden zullen om de 3 á 4 weken extra aandacht krijgen tijdens de trainingen.

Los van het plezier wat deze kinderen zullen ervaren is deze training natuurlijk ook nog eens heel leerzaam! Op deze manier willen we gezamenlijk deze doelgroep ondersteunen in het beleven van onze mooie, geliefde handbalsport. Iets wat in ons aller belang is natuurlijk!

Het betreft iedere zaterdag twee trainingen:

 

• 9:00-10:30  E- & D-Jeugd

• 10:30-12:00  C- & B-Jeugd.

 

De eerste training op zaterdag 25-11-2016, locatie SportArena De Heuf, betreft een inlooptraining waarbij iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om gratis een keer te komen ervaren wat deze training precies inhoudt. Aanmelden kan vanaf nu via het onderstaande mailadres of op de eerste training, waar ondergetekende aanwezig zal zijn om de aanmelding te organiseren. De kosten voor de gehele reeks betreft €75,- p.p. Mochten er in het lopende seizoen nog kinderen aanmelden dan wordt i.o.m. ouders/verzorgers naar ratio een bedrag overeen gekomen. Wel moeten we benoemen dat de trainers geen pedagogische achtergrond hebben. Voor kinderen met specifieke rugzakjes zal bekeken moeten worden of we aanmelding kunnen honoreren.

 

Na aanmelding volgt een brief met daarin alle benodigde gegevens die nodig zijn voor het in orde maken van de betaling. Ook zal de maillijst in de komende weken geüpdatet worden. Wel kunt u de gekozen data al bekijken op de volgende pagina.

 

Aan alle verenigingen het vriendelijke verzoek om dit te bespreken en gaarne uit te zetten binnen uw ledenbestand. Individuen kunnen zich per direct aanmelden, zoals eerder al gememoreerd. En mocht u nog eventuele geïnteresseerden kennen, schroom niet om deze info te delen!

 

Aanmelden ken via: info@bevohc.nl