Technische commissie 

Doelstelling(en):

 • Met alle trainers van alle teams en medische staf zorgdragen voor continuïteit in alle geledingen binnen de vereniging;
 • zorgen voor soepele samenwerking tussen de heren- en damesafdeling op technisch gebied;
 • Ontwikkelen van de handbalvisie voor de vereniging Herpertz Bevo Hc

 

Taken: richting bestuur

 • Adviseren van het bestuur over technische zaken;
 • Adviseren van het bestuur bij het aantrekken van technisch kader;
 • Signaleren van zaken die organisatorische bijsturing behoeven zodat de taken van de trainers verlicht worden;
 • Samen met Technisch Commissie herenafdeling draagvlak creëren voor één technische commissie en deze oprichten;

 

Taken: richting trainers/coaches

 • Opleiden en begeleiden van trainers/coaches en begeleiders;
 • Ontwikkelen technisch beleid en zorgdragen voor uitvoering en evaluatie hiervan;
 • Regelmatig overleg houden met trainers;
 • Teamsamenstellingen maken samen met trainers;
 • Inwerken nieuwe trainers (introduceren en kennismaken met ander kader).

 

Taken: richting speelsters en talenten

 • Controleren van opleiding speelsters;
 • Scouten van jonge talenten in de regio;
 • Gesprekken voeren met ouders van jonge talenten in eigen vereniging;
 • Gesprekken voeren met ouders van jonge talenten uit de regio;
 • Zorgdragen voor goede doorstroming van talenten;
 • Zoeken naar spe(e)l(st)ers welke talent hebben om scheidsrechter te worden.

 

Doelstellingen en taken zullen bijgesteld en aangepast worden indien de behoefte hiervoor aanwezig is.

Technische commissie dames

De technische commissie bestaat uit de volgende personen:

 

 

 

 

 

Contactpersoon:

Peter Reinders

Mien van Berlo

John Rijks

Kris Moens

Wiet Steeghs

p.reinders@rijkzwaan.nl

Technische commissie heren

De technische commissie bestaat uit de volgende personen:

Hoofd opleidingen

Rob van Bokhoven