StreetLeague: Kinderen ontmoeten dorpsgenoten 

De StreetLeague Peel & Maas is een initiatief van VIA VVV dat in Peel & Maas uitgevoerd wordt door VELD7. De StreetLeague bestaat uit 9 activiteiten in Peel & Maas die gericht zijn op drie onderdelen; sporten, fair-play en buurtbijdragen. De StreetLeague begon op 9 april met een sportieve opening bij de kampioenen van Bevo Hc. Naast

het handbal zullen de deelnemers van de StreetLeague op sportief vlak ook voetballen en volleyballen. Respectievelijk onder leiding van de topsportverenigingen ZVV Beringe en Vc Peelpush. Naast het sportgedeelte wordt er tijdens elke activiteit gelet op fair-play, hoe gaan de deelnemers met alle betrokkenen om? Dit thema is ook tijdens de speciale themabijeenkomst op 28 mei uitgebreid besproken met de kinderen.

 

De derde pijler van de StreetLeague Peel & Maas zijn de buurtbijdragen. Deze voeren de deelnemers, leerlingen van de groepen 7 en 8 uit Peel & Maas, uit in hun eigen dorp. Op eigen initiatief benaderen de deelnemers daarvoor partijen waarvoor ze iets kunnen betekenen. Aan elk team zijn enkele maatschappelijke stagiaires van het Bouwens van der Boijecollege gekoppeld die hierbij ondersteunen. Doel van de buurtbijdragen is dat de kinderen en verbinding met andere groepen maken in hun eigen dorp.

 

De buurtbijdragen zijn nu al een groot succes. In Meijel hebben de ‘Méél United Stars’ bijvoorbeeld samen met senioren bij zorgboerderij De Katsberg heerlijke aardbeiencoupes gemaakt. Natuurlijk werd er ook gezellig gekletst en liedjes gezongen. Ook de ‘Bevo Boys’ uit Egchel hebben de senioren opgezocht. Zij hebben samen met de ouderen uit Egchel muziek-bingo gedaan. In Maasbree werd er rond Pasen fanatiek naar paaseieren gezocht door ‘De Speklappen’. Dit deden zij samen met de peuters van Hoera Kindercentra. Ook de ‘Egchelse Top’ is al druk bezig geweest met het doen van buurtbijdragen. Zij zijn onder anderen door de straten van Egchel gefietst om mensen persoonlijk een flyer van EGO pop te overhandigen. Dit leidde automatisch tot leuke gesprekjes. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van buurtbijdragen door de fanatieke teams van de StreetLeague Peel & Maas!

 

Voor alle drie de onderdelen kunnen de kinderen punten verdienen, dit zal uiteindelijk resulteren in een winnaar die een mooie prijs in ontvangst zal nemen.

 

De StreetLeague Peel & Maas is tot stand gekomen door de samenwerking met VIA VVV, Wonen Limburg, Woningstichting Antares, Woningstichting Kessel, Bevo Hc, Vc Peelpush, ZVV Beringe, Gemeente Peel en Maas, VVV-Venlo, Rabobank, Stichting Vorkmeer en het Bouwens van der Boijecollege.