Rechten en plichten van leden 

 • Ieder spelend lid heeft het recht deel te nemen aan trainingen en wedstrijden;
 • Daartoe ontvangt hij/zij bij aanvang van het lidmaatschap en voorts bij aanvang van ieder seizoen een schema waarin vermeld staat in welk team hij/zij speelt, wie zijn/haar trainer is en tijdstip en locatie van de trainingen;
 • Alle aanwijzingen van trainers/coaches dienen stipt te worden opgevolgd;
 • Er worden geen reis- of onkostenvergoedingen verstrekt aan individuele leden;
 • Ieder spelend lid ontvangt een shirt in de clubkleuren van de vereniging, voor de overige onderdelen van het tenue (broek, kousen en schoenen volgens voorschrift van de vereniging) dient men zelf te zorgen;
 • De wedstrijdbal(len) worden door de vereniging ter beschikking gesteld;
 • Alle door de vereniging verstrekte materialen, kleding of ballen blijven eigendom van de vereniging en moeten bij beëindiging van het lidmaatschap ingeleverd worden bij de materialenbeheerder;
 • Douchen na de training en na de wedstrijd is verplicht;
 • Uiterlijk 15 minuten na de training/wedstrijd dient het kleedlokaal in nette en opgeruimde toestand te worden verlaten;
 • Bij overtreding kan door de sporthalbeheerder de toegang tot de sporthal worden ontzegd;
 • Bij ernstige overtreding volgt schorsing voor een door het bestuur te bepalen periode;