Nog één jaar topsportbijdrage Bevo en Peelpush  

Bevo en Peelpush houden de marketingbijdrage voor de topsport van 20.000 euro in ieder geval nog één jaar. De gemeenteraad stemde hier na veel discussie mee in tijdens de behandeling van de begroting.

Enkele jaren geleden werd besloten deze bijdrage als incidentele subsidie voor de marketing aan de clubs toe te kennen. Volgens afspraak liep deze bijdrage dit jaar af. Dit kwam als een verrassing voor veel raadsleden en de clubs. Wil van Oosteren, voorzitter van Peelpush, legde uit dat het geld al in de begroting van de clubs was opgenomen en dat ze nu in de problemen komen.

 

Het CDA had een amendement voorbereid waarin die afschaffing werd teruggedraaid. Reden was dat deze clubs een grote bijdrage leveren aan de breedtesport en de PR voor de gemeente Peel en Maas. Lokaal Peel en Maas wilde een amendement indienen waarin de helft van bijdrage nog een jaar werd uitgekeerd. Uiteindelijk ging de raad akkoord met een nieuw amendement om de bijdrage nog één jaar te betalen en volgend jaar te kijken naar een andere oplossing voor Bevo en Peelpush.

 

Bron: peelmaas.com