Mededelingen aan leden 

Speciale mededelingen worden door middel van afzonderlijke brieven of via de nieuwsbrief BevoFlitZ ter kennis gebracht aan de leden. Ook worden de berichtgevingen op het publicatiebord in sportarena De Heuf gepubliceerd.

 

Overigens wordt deze berichtgeving ook gepubliceerd op de website.