In memoriam: Ton van Gorp 

Op 63-jarige leeftijd is vrij plotseling Ton van Gorp overleden.

 

Ton was decennia lang verbonden aan Targos Bevo Hc. Vanwege zijn verdiensten als scheidsrechter kreeg hij, van het NHV Limburg de ‘gouden fluit’ uitgereikt toen hij veertig jaar onafgebroken de fluit hanteerde. Ook was Ton beheerder van De Heuf.

 

Vorige week werd Ton in het ziekenhuis opgenomen voor een hartoperatie. Hij was herstellende toen er onverwacht complicaties optraden waaraan hij uiteindelijk overleed.

 

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie. Wij wensen hun veel sterkte en kracht in deze droevige tijden.

 

Bestuur en leden Targos Bevo Hc