Hars- en kleefmiddelen 

In het wedstrijdreglement (artikel 11) staat o.a. het volgende:

 

Artikel 11 - Klevende middelen

Het is niet toegestaan in zaalwedstrijden klevende middelen, waaronder hars, te gebruiken indien en voor zover het gebruik van die klevende middelen in de betreffende zaal is verboden en dit verbod door de thuisspelende vereniging, voor het begin van de wedstrijd, uitdrukkelijk kenbaar is gemaakt aan het team van de bezoekende vereniging en de scheidsrechter.

Hars- en kleefmiddelen bij Herpertz Bevo Hc

Hars en kleefmiddelen zijn, op basis van het wedstrijdreglement, ten alle tijden verboden tenzij anders is aangegeven door de betreffende zaalbeheerder.

 

Uitzondering hierop vormen de teams die dispensatie hebben verkregen.

Voor Bevo Hc zijn dit de volgende teams: H1, H2, HA1 & D1