Gemeente staat garant voor lening De Heuf 

De Heuf BV, thuishaven van handbalclub Targos Bevo HC, kan een hypothecaire lening van 1.165.000 afsluiten bij de Rabobank. De gemeenteraad besloot dinsdag met 22 stemmen vóór het voorstel dat de gemeente garant staat voor de lening.

De lening is nodig omdat De Heuf B.V. en Bevo Hc bezig zijn met diverse aanpassingen in de hallen. Om die reden moet het restant van een bestaande lening van 650.000 euro omgezet worden in een nieuwe lening.

 

Discussie

Voordat de raad een besluit nam werd flink gediscussieerd of een gemeente garant moet staan voor een particuliere onderneming. Volgens het college en de ondernemer is het financiële risico voor de gemeente laag. Als onderpand wordt de sporthal De Heuf genoemd. Het taxatierapport geeft aan dat de waarde van het gebouw momenteel geschat wordt op ruim twee miljoen euro. De partij AndersNu stelt vraagtekens of dit bedrag bij verkoop haalbaar is. Lokaal Peel en Maas en PvdA/GroenLinks vragen zich af waarom de bank een garantstelling van de gemeente vraagt als de waarde van het onderpand, de sporthal, groter is als de lening. Reden voor raadslid Peter Craenmehr van Lokaal Peel en Maas en AndersNu om tegen het voorstel te stemmen.

 

Amendement voor meer duidelijkheid

Het voorstel werd begeleid door een amendement van VVD en Lokaal Peel en Maas om voorwaarden in de garantiestelling duidelijker op papier te zetten. Zo wordt bepaald dat De Heuf BV, Bevo HC, Stichting HP en Stichting Sportarena in de toekomst niet in één stichting kan opgaan en alle werkzaamheden dit jaar worden afgerond. Dit laatste is ook van belang voor de subsidieverlening door de Provincie Limburg. Het amendement werd met 14 stemmen vóór en 11 stemmen tegen aangenomen. AndersNu en het CDA stemden tegen. Het CDA stemde tegen omdat zij dit te beperkende voorwaarden vinden. De kansen voor de ondernemer en Bevo worden teveel beperkt om aan een duurzame toekomst te werken. PvdA/GroenLinks stemde voor met stemverklaring dat zij dit een verbetering vindt van het oorspronkelijke voorstel, maar dat zij nog steeds vinden dat er onduidelijkheid blijft over de constructie. Het is niet duidelijk wie de aandeelhouders zijn van De Heuf BV. Daarnaast is er nog steeds de vraag waarom de Rabobank bij de gemeente een garantstelling vraagt als het pand een hogere waarde heeft als de lening.

 

Groot maatschappelijk belang

Voor alle partijen is het maatschappelijk belang van sporthal De Heuf en daarmee ook Bevo HC groot. Niet alleen voor de topsport, maar ook voor de breedtesport. Er wordt samenwerking gezocht met zorg- en onderwijsinstellingen en andere regionale sport-trainingscentra. Omdat de Rabobank geen lening verstrekt zonder garantstelling door de gemeente dreigde het gevaar dat de vereniging niet verder kon met de reeds ingezette aanpassingen in de hallen. De laatste maanden hebben veel vrijwilligers onder andere de ingang, de kantine en het sponsorhome gerenoveerd. De exploitatie is bovendien niet meer in handen van een commerciële partij maar de vereniging heeft zelf o.a. het beheer overgenomen met behulp van vrijwilligers. Verder zijn er plannen om te investeren in duurzaamheidsmaatregelen, als het vervangen van het (asbest)dak sterk en het plaatsen van zonnepanelen.