Contributie 

  • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het jaar

daaropvolgend;

  • Voor het lidmaatschap is jaarlijks vóór het begin van het seizoen de contributie verschuldigd;
  • Deelname aan trainingen en/of wedstrijden is pas mogelijk als het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van de vereniging;
  • De ledenpas wordt pas uitgereikt nadat de verschuldigde contributie is ontvangen. De ledenpas geeft recht op gratis toegang bij competitiewedstrijden van H1, H2 en D1en play-offs van H1;
  • Alle leden betalen contributie, met uitzondering van scheidsrechters, niet

spelende vrijwilligers en ere-leden;

  • Nieuwe leden zijn eenmalig inschrijfgeld verschuldigd;
  • De contributie wordt vastgesteld in de ledenvergadering. Ieder lid ontvangt een overzicht van de contributiebedragen in combinatie met de nota;
  • Leden die de vereniging machtigen tot automatische incasso hebben de mogelijkheid tot betaling in 2 termijnen, omstreeks 1 juli en 1 januari;
  • Wij verwachten van onze leden dat zij zich vrijwillig inzetten voor onze vereniging.

Contributiebedragen 2017-2018

Download hier het contributie-overzicht 2018-2019

Bankrekeningnummer Handbalvereniging Bevo Hc

De contributie dient voldaan te worden op bankrekeningnummer: NL46 RABO 0141 9852 08 t.n.v. Handbalvereniging Bevo Hc.