Word nu lid van de Club van 100 

In 2012 is de “Club van 100” opgericht. Bij de start hebben zich een groot aantal personen aangesloten en hiermee de vereniging met een extra bedrag van € 50,00 gesteund. Deze gulle gevers zijn opgenomen in de ‘Club van 100’.

Ons streven is erop gericht om minimaal 100 personen jaarlijks een bedrag van

€ 50,00 te laten schenken aan de jeugdopleiding en voor het G team dat sinds dit seizoen actief is binnen Handbalvereniging Bevo Hc. Graag zien we een continuering en groei van deze actie.

Besteding extra inkomsten!

Met deze extra inkomsten ondersteunen wij de jeugdopleiding en ons G-team. Activiteiten waar grote behoefte aan is en waarvoor de financiële middelen op dit moment niet toereikend zijn. Bevo Hc wordt door deze extra

bijdrage van u in staat gesteld datgene te doen wat nodig is voor de toekomst van onze vereniging. In het bijzonder jeugdige leden begeleiden naar een hoger niveau, zowel op sportief als maatschappelijk gebied en het G-team te laten genieten van het spelletje handbal. Wij vragen jullie, sympathisanten van onze vereniging, samen creatief te zijn en ons te helpen om houden en hierdoor ook zich verder kan ontwikkelen tot een aansprekende vereniging voor iedereen. De spelers en speelsters van de toekomst, de toekomstige vaandeldragers van onze vereniging.

 

De ‘Club van 100’ staat onder leiding van Judith Zelen, lid van de sponsorcommissie. Als dank organiseren we voor de deelnemers van deze actie jaarlijks een feest samen met de leden van onze vereniging.

Bent u al lid of u wilt u lid worden?  
 
Stuur een mail naar Judith Zelen, judith@starthhomerentals.nl en stort € 50,00 op rekening NL46 RABO 0141985208 t.n.v. Handbalvereniging Bevo Hc onder vermelding “Bijdrage 2016 Club van 100“. 
 
U kunt ook contant betalen aan ondergetekende, Judith Zelen.  

Wij willen u al bij voorbaat danken voor de (eventuele) extra ondersteuning van onze vereniging in het bijzonder voor ons G-team en de jeugdopleiding. Mocht u vragen hebben neem dan contact met ondergetekende.

 

Met vriendelijke sportgroet,

Judith Zelen

 

Sponsorcommissie Bevo Hc

Mobiel bereikbaar: 06 - 31 78 90 44

 

Opmerking: Indien u een officiële rekening en bevestiging van betaling wenst, dan kunt u dit melden aan Judith Zelen judith@starthomerentals.nl.

Dan zorgen wij voor een correcte afhandeling.