Breedtesporttrainingen/regiotrainingen gaan van start 

Beste verenigingen, ouders/verzorgers, belangstellenden,

 

Na een lange periode van onzekerheid kan ik U mededelen dat er ook dit jaar weer extra trainingen worden gegeven op de zaterdagochtenden. In de volksmond ook wel aangeduid als ‘breedtesporttrainingen’. Deze trainingen starten op 14-11-2015 en de laatste training vindt plaats op 11-6-2015. Dit betreft een 25-tal trainingen, afwisselend gegeven door de toptrainers Martin Vlijm en Lambert van Berlo. Kosten voor een geheel jaar zijn vastgesteld op €75,- p.p., hetzelfde bedrag als voorgaande jaren. Ook dit jaar zal er in twee groepen getraind gaan worden; jong en oud. Op basis van leeftijd, niveau en fysieke gesteldheid zal er in de loop van de trainingen een schifting gemaakt worden. Dit alles om zoveel mogelijk maatwerk te kunnen leveren. De jonge groep (in eerste instantie D- & C-Jeugd) zal trainen van 9:00 tot 10:30 en de oude groep (in eerste instantie B-Jeugd) van 10:30 tot 12:00.

 

Omdat Limburg Handbal zich aan het heroriënteren op het gebied van haar activiteiten zal dit op korte termijn door Targos Bevo HC opgepakt worden. Op lange termijn is het de bedoeling dat dit alles weer onder de vlag van Limburg Handbal zal gaan vallen. Dit wetende zult U begrijpen waarom U nu pas deze brief ontvangt en waarom dit niet in een eerder stadium gebeurd is. Waarvoor onze excuses.

 

Het moge duidelijk zijn dat wij zeer veel waarde hechten aan dit prachtige initiatief en daarom hebben wij ons best willen doen om dit voort te zetten. Wij hopen dat het animo wederom zeer hoog zal zijn en dat we zoveel mogelijk kinderen extra kunnen laten genieten van onze mooie handbalsport! En dat we tevens op deze manier de handbalsport een kwalitatieve boost kunnen geven. Het kind staat hierbij centraal!

 

Graag vernemen wij op het bovenstaande e-mailadres uw aanmeldingen vóór zaterdag 7-11-2015. Tevens roepen wij U op om dit zoveel mogelijk te verspreiden onder uw ‘handbalvrienden & -kennissen’. Dit omdat de ervaring leert dat niet iedere belangstellende bereikt wordt. Op deze manier trachten we dit te voorkomen. Mocht U nog verdere vragen hebben dan schroom niet om even te bellen of te mailen naar rob_van_bokhoven@hotmail.com

 

Dank voor uw medewerking en hopelijk tot zaterdag 14-11-2015 in SportArena De Heuf!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Rob van Bokhoven

Combinatiefunctionaris Targos Bevo HC

 

Aanmeldingsformulier