Na het samengaan van het Verenigingsbestuur en Bestuur Topsport(HP) heeft Jan Karis de voorzittershamer gehanteerd. Destijds heeft hij aangegeven het voorzitterschap aan te nemen voor drie jaar. Deze drie jaar zijn om en officieel is Jan per 1 juli geen voorzitter meer.

 

Enkele maanden geleden heeft vicevoorzitter Ton Bruurs vanwege omstandigheden aangegeven zijn taken binnen BEVO Hc neer te leggen: het bestuurslidmaatschap, lid sponsorcommissie en het voorzitterschap van de Toernooicommissie.

 

Het bestuur is van mening dat een club van deze omvang niet zonder voorzitter kan. Dat is de reden dat zij Wil Augustinus hebben gevraagd om de rol van interim voorzitter te vervullen tot de Algemene Ledenvergadering. Wil is hiermee akkoord gegaan en heeft inmiddels de eerste vergadering erop zitten.

 

Het bestuur is dus nog steeds op zoek naar nieuwe (jongere) bestuursleden. Het bestuur zag graag dat ook vrouwelijke kandidaten zich melden. Indien iemand interesse heeft en meer wil weten, neem dan contact op met een van de nog zittende bestuursleden of direct met Wil Augustinus.

 

Het bestuur kan wel al mededelen dat ze een kandidaat voor het bestuur hebben gevonden en wel in de persoon van Rudie Versteegen. Hij gaat het bestuur versterken en ook zitting nemen in de sponsorcommissie.

 

Verdere info volgt op de Algemene Ledenvergadering.

 

Bestuur Bevo HC