Bestuur en Commissies 

Verenigingsbestuur

De taak van het bestuur wordt al aangegeven door de naam: het besturen van handbalvereniging Bevo HC. Dit houdt in het bepalen van het beleid van de vereniging, het (laten) uitvoeren van het beleid en het controleren van de uitvoering ervan.

 

Belangrijke items:

  • De vereniging wordt bestuurd door het verenigingsbestuur.
  • Het bestuur is verplicht ten minste 1 x per jaar een algemene ledenvergadering uit te schrijven.
  • Alle leden van 18 jaar en ouder hebben stemrecht.
  • Tijdens de algemene ledenvergadering beoordelen de aanwezige stemgerechtigde leden het door het bestuur gevoerde beleid en verlenen, bij goedkeuring, het bestuur decharge voor het organisatorische en financiĆ«le beleid.

Voorzitter:

 

 

Combinatiefunctionaris

 

Secretariaat / Algemene zaken:

 

Penningmeester/Handbal Promo:

 

Partners en Sponsors:

 

Tophandbal

 

Faciliteiten

 

Jeugd & Breedtesport

 

Public Relations:

 

 

Algemeen E-mailadres:

 

Webmaster:

 

 

Beheerders Sportarena De Heuf

Commissies

De diverse commissies binnen Bevo zorgen de uitvoer van de vele taken die er te doen zijn bij de vereniging. Wil je meer informatie over een desbetreffende commissie of functie neem dan contact op.

 

Contactgegevens commissies

Ledenadministratie: Ine Linssen / i.linssen@planet.nl

Wedstrijdsecretariaat: Mien van Berlo / berlomien@gmail.com

Kleding en teamlijsten jeugd: Johan Rijs / fam.rijs@outlook.com

Materialen / Kleding senioren: Vacant

Activiteitencommissie: Vacant

Kampcommissie: Roel Arnoldussen / roel_arnoldussen@hotmail.com

Toernooicommissie: Vacant

PR-commissie: Frank Steegs / pr@bevohc.nl

Vrijwilligers / Bonnencommissie: Wouter Leenen / bonnencommissie@bevohc.nl

Technische commissie topsport: vacant

Kleding Senioren: Jeanne Haenen

Scheidsrechterszaken: Gido Beurskens / scheidsrechters@bevohc.nl

Sponsorcommissie: Jean-Paul Kremers / business@bevohc.nl

Website: Sjoerd Bruijnen / S.Bruijnen@bevohc.nl