Bestuur Herpertz Bevo Hc 

De taak van het bestuur wordt al aangegeven door de naam: het besturen van handbalvereniging Herpertz Bevo HC. Dit houdt in het bepalen van het beleid van de vereniging, het (laten) uitvoeren van het beleid en het controleren van de uitvoering ervan.

 

Belangrijke items:

  • De vereniging wordt bestuurd door het verenigingsbestuur;
  • Het bestuur is verplicht ten minste 1 x per jaar een algemene ledenvergadering uit te schrijven;
  • Alle leden van 18 jaar en ouder hebben stemrecht;
  • Tijdens de algemene ledenvergadering beoordelen de aanwezige stemgerechtigde leden het door het bestuur gevoerde beleid en verlenen, bij goedkeuring, het bestuur decharge voor het organisatorische en financiĆ«le beleid.

Het bestuur van handbalvereniging Herpertz Bevo Hc bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:

 

 

Secretariaat / Algemene zaken:

Penningmeester / Handbal Promo:

Partners en Sponsors:

Faciliteiten en projecten

Jeugd & Breedtesport

Tophandbal

Public Relations: