ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018 

Uitnodiging algemene ledenvergadering 2018. Noteer alvast en ben erbij!

 

Datum: Maandag 12 maart 2018

Tijd: 20.00 uur (inloop v.a. 19.30 uur)

Locatie: De Heuf

AGENDA

 

1. Opening

2. Jaarverslag diverse commissies

3. Financieel verslag vereniging 2016/2017 en begroting 2017/2018

4. Toelichting op de het financieel resultaat HP over 2016/2017 en begroting 2017/2018

5. Toelichting op het financieel resultaat SportArena 2017

6. Verslag kascontrole commissie/benoeming nieuwe kascommissie

7. Bestuursverkiezing

8. Huldiging jubilarissen en bijzondere leden

9. Voortgang strategisch plan en doorkijk nieuwe initiatieven

10. Contributieverhoging

11. Mededelingen

12. Rondvraag

13. Sluiting

 

Bestuur Bevo Hc

Stichting Handbalpromotion Bevo Hc

Stichting SportArena Peel en Maas