Aan- en afmelden van (nieuwe) leden 

Wij heten nieuwe leden van harte welkom bij onze vereniging. Nieuwe leden dienen zich aan te melden via het officiële NHV-aanmeldingsformulier. Het ingevulde formulier dient ingeleverd te worden bij mevrouw I. Linssen-Verlinden, Ruijsstraat 15 te Pannningen.

 

Wilt u zich afmelden als lid of overschrijving aanvragen naar een andere handbalvereniging? Jammer! Denk bij het afmelden aan het feit dat dit vóór 1 juli moet gebeuren. Anders bent u verplicht de bondscontributie te betalen.

 

Het afmelden van leden dient uitsluitend te gebeuren bij het secretariaat van de vereniging, p/a Ine Linssen-Verlinden, Ruijsstraat 15 te Pannningen

 

Spelers/speelsters welke overschrijving wensen naar een andere vereniging moeten eerst hun spullen inleveren voordat de overschrijving in behandeling wordt genomen.

 

Download hier het aanmeldingsformulier

Download hier het overschrijvingsformulier

Contributie

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Voor het lidmaatschap is jaarlijks voor het begin van het seizoen contributie verschuldigd.

 

Meer informatie en de verschuldigde bedragen vind je hier.